MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"KLASA bez przemocy – ogólnopolska kampania przeciwdziałania przemocy rówieśniczej"

FIO

"KLASA bez przemocy – ogólnopolska kampania przeciwdziałania przemocy rówieśniczej" to program, który Fundacja MANZANA wraz z Fundacją Filmowa Warszawa bedzie realizować już od sierpnia 2008 r. dzięki dotacji z Funduszu Inicatyw Obywatelskich.

Przedsięwzięcie jest pilotażem planowanej dużej ogólnopolskiej kampanii „KLASA bez przemocy”,którego celem jest skuteczne przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród młodzieży. 
Kampania będzie polegała na wprowadzeniu programu edukacyjnego do szkół służącego edukacji młodzieży i osób dorosłych (rodziców i nauczycieli) w zakresie zjawiska przemocy rówieśniczej w Polsce, ale przede wszystkim skupi się na nauce skutecznych metod przeciwdziałania problemowi przemocy.

Nowatorskim sposobem realizacji projektu, będzie wprowadzenie do tematu  przemocy rówieśniczej pokazu fabularnego filmu „Nasza Klasa”. W pokazach filmu wezmą udział wszystkie osoby uczestniczące w zadaniu (młodzież, rodzice i nauczyciele).
Treść filmu i zagadnienia w nim poruszone staną się bazą programu edukacyjno-profilaktycznego dla szkoły.

Projekt obejmie trzy podstawowe zagadnienia:

- zwiększenie wiedzy na temat problemu przemocy rówieśniczej, poprzez:
a) pokazy filmu fabularnego „KLASA” (Załącznik nr 6) dla uczniów, nauczycieli i rodziców w kinach studyjnych;
b) prelekcje z ekspertami w dziedzinie przemocy rówieśniczej (przed pokazami filmu);
c) dyskusje na temat problemu przemocy z młodzieżą
d) kolportaż folderu-informatora na temat przemocy rówieśniczej (podczas dyskusji z młodzieżą, podczas warsztatów i szkoleń);

- zdobycie konkretnych umiejętności i sposobów zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w szkole, poprzez:
a) warsztaty psychologiczne dla młodzieży
b) szkolenia psychologiczne dla rodziców
c) warsztaty psychologiczne dla nauczycieli

- przygotowanie nauczycieli do dalszej pracy z uczniem i rodzicami, poprzez:
a) utworzenie scenariuszy zajęć na godziny wychowawcze dla nauczycieli
b) utworzenie scenariuszy szkoleń dla rodziców podczas spotkań za zebraniach rodziców w szkole.