MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Inspirujemy siebie
Inspirujemy siebie

„Inspirujemy siebie – młodzież samodzielnie organizuje zajęcia pozaszkolne”

Wstęp

Realizując projekty z młodzieżą z małych miasteczek i wsi poznaliśmy problemy mieszkającej tam młodzieży.
Po pierwsze zajęcia pozalekcyjne nie leżą w kręgu zainteresowania młodzieży (oferta edukacyjna domów kultury nie jest dostosowana do potrzeb młodzieży), po drugie młodzież z małych miejscowości żyje w przeświadczeniu, że w ich miasteczku „nie da się nic zrobić, bo tu nic nie ma”. 
Postanowiliśmy temu zaradzić i stworzyliśmy taki projekt, który poszerzy ofertę edukacyjną w szkołach o zajęcia odpowiadające zainteresowaniom młodych ludzi.

Celem projektu jest: 

Zwiększenie aktywności młodzieży w zajęciach pozaszkolnych podnoszących wiedzę i umiejętności w interesujących ją dziedzinach.
Cele będą realizowane poprzez:
 • Stworzenie i wsparcie grup młodzieżowych, które podejmą inicjatywę w organizowaniu zajęć pozaszkolnych odpowiadających ich zainteresowaniom.
 • Zdobycie przez młodzież umiejętności realizowania własnych pomysłów i zamierzeń, poprzez realizowanie własnych projektów.
 • Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności w ciekawej dla młodzieży dziedzinie poprzez uczestniczenie w warsztatach, spotkaniach, szkoleniach, które  sama zaplanuje.
 • Zwiększenie świadomości własnych oczekiwań i pragnień wobec przyszłości, które może spełnić dobrze ukierunkowana edukacja.
 • Rozwój umiejętności psychospołecznych, komunikacyjnych podczas warsztatów z umiejętności psychospołecznych.

Projekt kierowany jest do młodych aktywnych osób, które chcą przyłączyć się do grona ludzi działających na rzecz lokalnej społeczności. 

Szkoły biorące udział w projekcie: 

 • w Liceum Ogólnokształcącym im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”  oraz
 • w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Wysockiego 
 • Technikum w Zespole Szkół w Różanie 
 • Liceum Ogólnokształcące w Różanie.  

Młodzież bierze udział w cyklu warsztatów aktywizujących podczas, których uczy  się m.in. kreatywnego myślenia, zarządzania projektem, pozyskiwania sponsorów, pisania wniosków, komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, autoprezentacji i wiele innych umiejętności przydatnych również w dorosłym życiu zawodowym. Efektem końcowym będzie napisanie przez młodzież samodzielnego projektu na, którego realizację otrzymają grant w wysokości 2000 zł. 

Projekt „Inspirujemy siebie” to alternatywa spędzania wolnego czasu przed telewizorem, to wiedza jak realizować projekty społeczne, to najlepsza inwestycja, bo inwestycja w umiejętności młodych ludzi.